Най - съвременният
метод за премахване
на перманентен грим
и татуировки

Уникален безоперационен, не лазерен метод за премахване на перманентен грим и татуировки с всякакви цветове. Методът за премахването на татуировки и постоянен грим не е лазерна техника, а уникален процес на химическо извличане на пигментите.

Традиционните или обичайни пигменти за микропигментация или татуиране представляват неорганични метални оксиди, като железен оксид, въглеродни съединения, хромен оксид, титанов диоксид и други. Тези неорганични метални оксиди не се разтварят във вода и в повечето органични разтворители. Съответно, те остават за дълъг период от време, след като бъдат имплантирани в кожата.

Най-съвременният метод за премахване на татуировки се състои от алкалоземни метални оксиди и преходни метални оксиди (с фракционен състав на частиците, сходен с пигментите на татуировките), съчетани в специална формула. Металните оксиди в суспензията за премахване на татуировки имат много сходни физико-химични свойства с тези на пигментите на татуировките, така че имат добра степен на химично сходство и разтворимост.

Когато суспензията за премахване на татуировки има добър физически контакт с пигментите на татуировката, те постепенно се абсорбират. Също така, продуктът за премахване на татуировки е създаден да бъде несъвместим с кожата, така че тя да го отхвърля. След като пигментите на татуировката се погълнат от премахващата суспензия, кожата отхвърля сместа на повърхността си.